Det hold eller den rytter, der fuldfører flest omgange inden 12 timer, vinder klassen. Kun fuldførte omgange inden kl.20.00 ( 19.00 for ungdom ) tæller med i slutresultatet.

Er man på omgangshøjde med et andet hold eller anden rytter efter 12 timer, er det den rytter eller det hold der har fuldført, kørte omgange hurtigst, der vinder.

Skiftetider under 3 sek. vil AUTOMATISK blive straffet med fratræk af en hel runde i holdets samlede antal runder. Tidligere deltagere kender til nødvendigheden af den regel. Vil bliver forklaret under instruktionen lørdag kl. 07.45.