Omklædning og bad

Der er bademulighed i begræset omfang på Fort Østerlund.

Din MTB kan også “bades” på Fort Østerlund. Det foregår i forlængelse af toiletterne ( mod syd )